zamek1
Zamek Szydłowiecki

W  XIII  wieku  była  tu  siedziba  rycerzy  z  rodu  Odrowążów , po  której  zostały  szczątki  drewnianych  konstrukcji  znalezionych  poza  zamkiem  w  północnej  części  wyspy  podczas  badań  prowadzonych  w  r. 1962.  W  roku  1362  jako  pan  na  Szydłowcu  występuje  w  dokumencie  Andrzej  Odrowąż. Badania  z  r. 1965  ujawniły  ślady  osadnictwa  na  dziedzińcu  zamkowym  oraz  fragmenty  budowli  po  zewnętrznej  stronie  skrzydła  północnego,  pochodzących  zapewne  z  XIV  w.  prawdopodobnie  są  to  pozostałości  dworu,  tzw. curii ,  wymienionej  w  dokumencie  z  r.  1427.   

 

Budowa  zamku  miała  miejsce  w  połowie  XV  w.,  kiedy  właścicielem  był  Stanisław  Szydłowiecki,  od  r.  1467  marszałek  dworu  królewskiego.  Wówczas  został  wzniesiony  północny  budynek  mieszkalny  oraz  wieża  bramna,  wzmiankowane  później  w  dokumencie  z  około  1517 r.

 

 W  latach  1509-32  Szydłowiec  był  w  posiadaniu  Mikołaja  Szydłowieckiego,  kasztelana  radomskiego  i  podskarbiego  koronnego,  który  przekształcił  zamek  średniowieczny  na  rezydencję  renesansową.  Po  śmierci  Mikołaja  /1532/  właścicielką  została  jego  bratanica  Elżbieta,  córka  Krzysztofa  Szydłowieckiego.  W  r.  1547  zaślubiając  Mikołaja  Radziwiłła  Czarnego  wniosła  w  wianie  Szydłowiec.  Syn  ich  Albrecht  po  objęciu  Szydłowca  w  r.  1619  przebudował  zamek.  Po  bezpotomnej  śmierci  ostatniego   Radziwiłła  z  linii  Mikołaja  Szydłowiec  kupiła  w  r. 1821  Anna  Sapieżyna,  a  w  1828r.  odsprzedała  rządowi  Królestwa  Polskiego.  Do  końca  XIX  wieku  w  zamku  był  browar.  Podczas  wojny  w  roku  1915  zdjęto  dachówkę , aby  pokryć  kościół  parafialny.  

 

Zamek  pozostał  pod  opieką  prywatnych  właścicieli.  Mimo  to  zaczął  chylić  się  ku  upadkowi, w  2  poł.  XIX  wieku  popadł  w  ruinę.  W  r.  1949  rozpoczęto  zabezpieczenie  murów  zamkowych,  a  w  latach  1951-52  przeprowadzono  częściową  odbudowę,  m.in.  została  zrekonstruowana  zewnętrzna  loggia.  Badania  archeologiczne  i  architektoniczne  w  latach  1962-65  poprzedziły  pełną  odbudowę  zamku przeznaczonego  na  instytucje  kultury.  Obecnie  mieści  on :  Szydłowiecke  Centrum  Kultury - Zamek,  Bibliotekę  Publiczną,  Muzeum  Ludowych  Instrumentów  Muzycznych  oraz  kawiarnię.


Murowany  zamek  wzniesiony  w  2  połowie  XV  wieku  powstał  na  miejscu  warownej  siedziby  z  XIV  w.  i  posiadał  dwa  zachowane  do  dziś  elementy  murowane:dom  mieszkalny  oraz  wieżę  bramną.  Dojazd  do  wieży  bramnej  prowadził  przez  most  stały  i  zwodzony.  Dom  mieszkalny  zbudowany   z  kamienia,  na  planie  prostokąta,  jednotraktowy,  miał  na  wszystkich  czterech  kondygnacjach  po  trzy  pomieszczenia  w  podziemiu  sklepione,  a  wyżej  kryte  stropami. Wieża  bramna  zbudowana  z  kamienia,  trzykondygnacyjna,  wsparta  czterema  narożnymi  skarpami,  w  przyziemiu  ma  przejazd  z  ostrołukowymi  otworami  bramnymi.

 

SZYBKI KONTAKT

  • Adres: ul. Sowińskiego 2, Szydłowiec
  • Telefon: (048 )617- 10- 29
  • Strona www: zamek.igh.pl

MAPA DOJAZDU